הרב אריאל סלמנדר צדקת הצדיק

עזרו להפיץ אור תרמו לנהורא הרב אריאל סלמנדר“צדקת הצדיק” הרב מתניה עמר נולד וגדל ב למד באת שירותו הצבאי עשה בבהמשך הקים את ישיבת א”ש